Seorang satpol PP sedang dalam masalah ketika ia ditilang oleh polantas. berikut rekaman percakapannya: Polantas : siang pak, ada SIM & STNK ? Satpol PP : Maaf pak, tinggal di rumah Polantas : oh kalo gitu anda saya tilang yah PP : Pak, jgn gitu dunk, kok jeruk makan jeruk sih (maksudnya ia mencoba memberitahu […]